Balkonger

Kompetens

Balkonger har under många år varit en stor del av vår verksamhet, allt från renoveringar till att bygga ut fastigheter med nya balkonger.

Erfarenhet

Tillsammans har vi på BVS många decennier av praktisk erfarenhet och har renoverat, byggt om eller försett många av Stockholms fastigheter med balkonger.

Rutiner

Resultat av högsta kvalitet kräver stort engagemang med fackmässig styrning, planering, tillämpad specialistkunskap och riktigt bra arbetsledning. Till skillnad från många andra tillsätter vi alltid en arbetsledande tjänsteman på alla våra byggen.

Kommunikation

Under projektet håller vi nära kontakt med kund och boende, vilket skapar trygghet, motverkar negativa överraskningar och säkerställer att projektet utförs enligt förväntan.

Några av Våra Samarbetspartner