Fönster

Kompetens

BVS Stockholm har lång erfarenhet inom fönster och arbetar bara med etablerade svenska fönstertillverkare och säkerställer att de uppfyller alla krav.

Tekniska krav

Fönster är så mycket mer än bara en vindsäker blick till världen utanför. De skall uppfylla en hel del tekniska krav!
De skall vara barnsäkra, lufttäta, regntäta, skydda mot buller och ljud utifrån, ha värme- och kylisolerande egenskaper, samt hållas fria från kondens, mögel och röta.

Rutiner

Resultat av högsta kvalitet kräver stort engagemang med fackmässig styrning, planering, tillämpad specialistkunskap och riktigt bra arbetsledning. Till skillnad från många andra tillsätter vi alltid en arbetsledande tjänsteman på alla våra byggen.

Kommunikation

Under projektet håller vi nära kontakt med kund och boende, vilket skapar trygghet, motverkar negativa överraskningar och säkerställer att projektet utförs enligt förväntan.

Några av Våra Samarbetspartner